Kiến thức nông nghiệp

Chất điều hòa sinh trường là gì? Lợi ích và tác hại của chúng?

Chất điều hòa sinh trường là gì? Lợi ích và tác hại của chúng?

07/07/2024

Chất Điều Hòa Sinh Trưởng Thực Vật Khái Niệm Chất điều hòa sinh trưởng thực vật (PGRs - Plant Growth Regulators) là các hợp chất hóa học hoặc sinh học có khả năng ảnh hưởng đến các quá trình sinh...

Ứng dụng và cách sử dụng của Calcium Hypochlorite (Chlorine) trong nông nghiệp

Ứng dụng và cách sử dụng của Calcium Hypochlorite (Chlorine) trong nông nghiệp

04/07/2024

I- Ứng Dụng của Calcium Hypochlorite 70% Calcium Hypochlorite 70% là một chất diệt khuẩn phổ rộng, thường được sử dụng để xử lý nước và khử trùng. Trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật, Calcium Hyp...

Phương Pháp Đo Lường Tỷ Lệ C/N (Carbon/Nitrogen) trong Phân Bón và Vật Liệu Hữu Cơ

Phương Pháp Đo Lường Tỷ Lệ C/N (Carbon/Nitrogen) trong Phân Bón và Vật Liệu Hữu Cơ

23/06/2024

Việc xác định tỷ lệ C/N trong phân bón và các vật liệu hữu cơ là rất quan trọng để quản lý dinh dưỡng và quá trình phân hủy. Dưới đây là các phương pháp chính để đo lường tỷ lệ C/N: 1- Phương Pháp ...

Tỷ Lệ C/N: Khái Niệm, Ý Nghĩa và Ứng Dụng trong Ngành Phân Bón

Tỷ Lệ C/N: Khái Niệm, Ý Nghĩa và Ứng Dụng trong Ngành Phân Bón

23/06/2024

Tỷ lệ C/N (Carbon/Nitrogen ratio) là một chỉ số quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp và quản lý đất đai, thể hiện mối quan hệ giữa lượng carbon (C) và lượng nitơ (N) trong vật liệu hữu cơ. Tỷ lệ n...

;
popup

Số lượng:

Tổng tiền: