Hướng dẫn chi tiết cách pha Chlorine 70%

Hướng dẫn chi tiết cách pha Chlorine 70%

22/07/2021 Đăng bởi: Admin Dylan

1. Cách pha dung dịch Chlorine

Công thức pha dung dịch Chlorine :

X (Khối lượng Chlorine cần pha : mg) = V (Thể tích nước : lít) x P (Nồng độ Chlorine cần pha : ppm) x 100 / C (Hàm lượng % Chlorine).

*Ví dụ: Muốn pha 100 lít nước với nồng độ 2000 ppm cần bao nhiêu gram Chlorine ?

Ta có :

V (Thể tích nước : lít) = 100 lít

P (Nồng độ Chlorine cần pha : ppm) = 2000 ppm

C (Hàm lượng % Chlorine) = 70 %

Áp dụng công thức

X = V x P x100 / C = 100(lít) x 2000(ppm) x 100/ 70(%) = 285,714mg = 285.7 g

Vậy muốn pha 100 lít nước với nồng độ 2000 ppm cần 285.7 g Chlorine.

2. Cách pha loãng dung dịch Chlorine.

Sau khi pha dung dịch Chlorine, nếu muốn pha loãng dung dịch đó (ví dụ muốn hoà dung dịch vào hồ bơi) thì ta tính theo công thức sau :

A (Hệ số pha)  = N1 (Nồng độ dd Chlornie cần pha : ppm) / N2 (Nồng độ dd Chlornie đậm đặc : ppm)

X (Dd Chorine cần pha : lít) = V (Thể tích nước cần pha : lít) x A (Hệ số pha)

Ví dụ : Muốn pha 1000 lít nước với nồng độ 200ppm thì cần bao nhiêu lít dd Chlorine 2000 ppm.

Ta có :

N1 (Nồng độ dd Chlornie cần pha : ppm) = 200 ppm.

N2 (Nồng độ dd Chlornie đậm đặc : ppm) = 2000 ppm.

V (Thể tích nước cần pha : lít) = 1000 lít.

Áp dụng công thức

A = N1 / N2  = 200 / 2000 = 0.1

X = V x A = 1000 x 0.1 = 100 (lít)

Vậy muốn pha 1000 lít nước với nồng độ 200ppm thì cần 100 lít dd Chlorine 2000 ppm.

 

Gửi bình luận của bạn:
;
popup

Số lượng:

Tổng tiền: